Korzyści z zawarcia umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech (Private Krankenversicherung) mogą świadczyć znacznie lepsze usługi (w zależności od wybranej taryfy) od ubezpieczeń społecznych (GKV). Często bywa tak, że cena w Private Krankenversicherung za objęte taryfą świadczenia jest niższa niż w Gesetzliche Krankenversicherung. Obliczana wysokość składki ubezpieczenia prywatnego nie zależy od wielkości wynagrodzenia jak ma się to w społecznym ubezpieczeniu. Podstawa do obliczenia wielkości składki zależy od: wieku, płci, stanu zdrowia oraz od wymaganych świadczeń.

Oferta  ubezpieczenia  zdrowotnego i wypadkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech

bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)

 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • 50% materiały stomatologiczne (koronki, wypełnienia, plomby, implanty, ortodoncja)
 • bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki  /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • ubezpieczenie zdrowotne w tej taryfie ważne jest maksymalnie 5 lat, pod warunkiem, że osoba ubezpieczona jest zameldowana w Niemczech, posiada nadal zameldowanie poza granicami Niemiec oraz nie posiada obywatelstwa niemieckiego!
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe można odliczyć od podatku

Ubezpieczenie dla obcokrajowców Basis oraz Superstufe po upływie 60 miesięcy nie można przedłużyć!Ubezpieczenie to zabezpiecza koszty leczenia Ubezpieczonego, który musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty leczenia nie są pokrywane jeżeli choroba powstała przed rozpoczęciem umowy.Wysokość składki jest bardzo konkurencyjna do składek taryf bez ograniczeń czasowych. Wraz z ograniczeniem czasowym, ryzyko dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego jest również czasowo ograniczone. Osoba ubezpieczona na tej taryfie musi być zameldowana i przebywać w Niemczech, musi nadal posiadać zameldowanie poza granicami Niemiec oraz nie może być obywatelem Niemiec! Taryfa SUPERSTUFE umożliwiającej po 19 lub najpóźniej po 60 miesiącach, przejście na inną taryfę bez ograniczenia czasowego, bez konsekwencji badań lekarskich. Ewentualna utrata zdrowia na skutek choroby lub wypadku w okresie trwania ubezpieczenia taryfy SUPERSTUFE nie ma wpływu na przejście na inną taryfę bez ograniczenia czasowego po „normalnych” cenach. Ubezpieczony nie może być też wykluczony z wybranej przez siebie indywidualnej taryfy DKV. Dodatkowo w tej taryfie gwarantowany jest pokój jedno- lub dwuosobowy w szpitalu z osobistą opieką ordynatora.

Przedstawimy Państwu bezpłatną ofertę ubezpieczenia zarówno ubezpieczalni państwowych jak i prywatnych. Ubezpieczamy pracowników pracujących na terenie Niemiec.
Oferujemy Państwu najkorzystniejsze składki renomowanych ubezpieczalni prywatnych i państwowych

Masz pytania, potrzebujesz wyjaśnień lub indywidualnego doradztwa?
Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie inetresującą ofertę.
Podaj datę urodzenia!


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!