Etat w Niemczech... co warto wiedziec!
1 maja Niemcy otworzyli swój rynek pracy dla obywateli krajów, które od 2004r. są członkami Unii Europejskiej. Od tego czasu również my Polacy mamy prawo do legalnej pracy w Niemczech. Nie jest do tego wymagane pozwolenie o pracę (Arbeitserlaubnis), wystarczy znaleźć pracodawcę i podpisać z nim stosowną umowę o pracę. Nie możemy jednak zapomnieć o obowiązku ubezpieczenia. Jaką ochronę ubezpieczeniową uzyskujemy i ile ona kosztuje?
1. Ubezpieczenie zdrowotne państwowe (gesetzliche Krankenversicherung) w 2013
Stawka ubezpieczenia wynosi 15,5% dochodu brutto, max. od 3.937.50 euro/miesiąc (max. stawka ubezpieczenia zdrowotnego wynosi wobec tego  322,87  euro/miesiąc)
7,3% płaci pracodawca, 8,2% przypada na pracownika
Osoby zatrudnione mają możliwość przejścia na ubezpieczenie prywatne, w przypadku gdy ich dochody brutto przekraczają tzw. Jahresarbeitsentgeltgrenze  4.350.00 euro/miesiąc)

2. Ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung)
Stawka wynosi  2.05%  dochodu brutto, max. od  3.937.50  euro/miesiąc. Pracodawca i pracownik płacą po połowie stawki. Pracownicy bezdzietni płacą dodatkową stawkę w wysokości 0,25%

3. Ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)
Wysokość stawki to 3,0% dochodu brutto, max. od 5.500,00 euro/miesiąc. Pracodawca i pracownik płacą po połowie stawki. Prawo do świadczeń dla bezrobotnych utrzymuje się po przepracowaniu min. 12 miesięcy.

4. Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung)
Stawka wynosi 18,9% dochodu brutto, max. od  5.800,00 (2013) euro/miesiąc. Pracodawca i pracownik płacą po połowie stawki  po 9,45%

5. Ubezpieczenia wypadkowe (gesetzliche Unfallversicherung)
Składkę na państwowe ubezpieczenie wypadkowe w całości pokrywa pracodawca.

Zatrudnienie zapewnia podstawową ochronę ubezpieczeniową, ale nie jest ona jednak kompletna. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne nie zapewnia ochrony w krajach, które nie podpisały z ;Niemcami odpowiedniej umowy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego.

Nie pokrywa kosztów transportu z zagranicy, tylko częściowo pokrywa koszty leczenia stomatologicznego.

Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy tylko i wyłącznie wypadków w pracy, w drodze do i z pracy. Nie obejmuje życia prywatnego, gdzie statystycznie zdarza się najwięcej wypadków. Prawo do świadczeń w przypadku inwalidztwa utrzymuje się dopiero po 5 latach płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia należą się przy tym tylko w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wykonywany zawód nie ma przy tym żadnego znaczenia.

Wszystko to oraz wiele innych aspektów sprawia, że osoby zatrudnione powinny uzupełniać ubezpieczenie państwowe odpowiednim ubezpieczeniem prywatnym. Oferujemy bezpłatne porady oraz wybór optymalnego rozwiązania i korzystnej oferty!


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!